Disclaimer

De redactie van ‘’Wiegmink Media’’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over de inhoud over de inhoud op de website van ‘’Wiegmink Media’’. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden.

De redactie is niet aansprakelijk voor (in)directe schade, ontstaan door de inhoud van de –al dan niet door derden aangeboden- informatie en beelden op de website van ‘’Wiegmink Media’’.

Bij het insturen van media aan ‘’Wiegmink Media’’ of het verlenen van toestemming tot publicatie van uw beelden of informatie, verklaart u automatisch de eigenaar te zijn van deze beelden of toestemming te hebben tot publicatie van deze media. Indien dit niet het geval blijkt, zullen eventuele kosten op u verhaald worden.

De redactie van ‘’’Wiegmink Media’’ behoudt zich het recht om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties en materialen welke u aan ‘’Wiegmink Media’’ toestuurt, zijn op niet-confidentiële basis en mogen door de redactie vrijelijk en zonder uw verdere toestemming worden gebruikt.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze website, nieuwsberichten en beelden, rust auteursrecht. De inhoud mag niet worden gekopieerd, veranderd of openbaar worden gemaakt in enige vorm. Dit geldt voor zowel offline, als online, als eventuele publicatie op televisie. Tevens geldt dit voor de beelden welken op de sociale media van ‘’Wiegmink Media’’ worden geplaatst.

Mocht er desondanks toch zijn overgegaan op publicatie, zonder voorafgaande toestemming vanuit ”Wiegmink Media”, dan is ‘’Wiegmink Media’’ vrij een bedrag van in ieder geval €250,00 excl. BTW per nieuwsbericht of gebruikt beeldmateriaal in rekening te brengen.

Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Wiegmink Media van toepassing. Deze kunt u inzien door hier te klikken.

Privacy

Bij Wiegmink Media vinden wij uw privacy het belangrijkste. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Aanpassingen

Deze pagina kan met regelmaat worden aangepast. Wijzigingen zijn per direct geldig. Raadpleeg deze pagina regelmatig, als u denkt dat deze informatie voor u van belang kan zijn.

 

Laatste wijzigingen:

 

Datum Wijzingen
05-04-2018 Toevoeging gegevens Wiegmink Media
16-04-2018 Toevoeging privacyverklaring